جدول زمانبندی آزمون‌های ورودی

    • لینک‌های مربوط به هر مرحله (پرداخت وجه، دریافت کارت و…) در ساعت 11:00 صبح روز شروع هر مرحله فعال خواهد شد.

    • منظور از ثبت‌نام تکمیل فرم درخواست نمایندگی می‌باشد. در صورتی که این فرم را یک بار کامل نموده‌اید نیاز به تکمیل مجدد فرم نمی‌باشد

  • فارغ از این که ثبت نام خود را در چه زمانی انجام داده باشید زمان آزمون شما بسته به آزمونی که برای آن پرداخت انجام می‌دهید مشخص می‌شود.