پرداخت وجه شرکت در آزمون ورودی


پرداخت وجه شرکت در آزمون ورودی نمایندگی جنرال بیمه ایران


 

توجه: لطفا صرفا در صورتی که مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه شماره یک نیاز به شرکت در آزمون ورودی دارید پرداخت را انجام دهید.

در صورتی که سابقه نمایندگی نداشته‌اید و یا در حال حاضر نماینده جنرال و یا زندگی شرکتی غیر از شرکت سهامی بیمه ایران هستید نیاز به شرکت در آزمون دارید.

متقاضیانی که در حال حاضر نماینده بیمه زندگی شرکت سهامی بیمه ایران می‌باشند نیازی به پرداخت وجه شرکت در آزمون نداشته و بایستی مراحل درخواست نمایندگی را مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه شماره یک ادامه دهند.

 

توجه: لطفا اعداد فیلد کد ملی و شماره موبایل را با استفاده از اعداد لاتین وارد نمائید.