شرایط دریافت نمایندگی بیمه ایران

اعلامیه: سهیمه جذب نماینده حقیقی استان ها

 

با عنایت به درخواست شماره 53988‏‏/97 مورخ 29‏‏/1‏‏/97 این مدیریت و پیگیرهای متعدد حضوری و اداری انجام شده، مدیرکل محترم نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی ج.ا.ایران طی نامه شماره 26921‏‏‏/403‏‏‏/97 مورخ 29‏‏‏/03‏‏/97 سهیمه مجاز جذب نماینده در سال1397 را اعلام نموده، مدیران محترم استانها ، متقاضیان نمایندگی حقیقی(جنرال) واجد شرایط را با تاکید بر رعایت شرایط و ضوابط مشروحه ذیل انتخاب و پس از طی فرآیند ذکر شده در این دستورالعمل مدارک و مستندات و مدارک لازم به مدیریت امور نمایندگیها ارائه می نمایند.

 

الف‏‏- مشمولین  و شرایط اخذ نمایندگی حقیقی بیمه ایران

 

 1. متقاضیان نمایندگی حقیقی مربوط به قبل از تاریخ (10‏‏/2‏‏/93) ابلاغ توقف جذب نمایندگی :

در سال 94 براساس نامه شماره 7934‏‏‏/403‏‏‏/94 مورخ 27‏‏‏/2‏‏‏/94 بیمه مرکزی، حداکثر مجاز سهمیه جذب نماینده برای بیمه ایران921 نفر بوده که از میان متقاضیان واجد شرایط که در طول سال های 93،92،91 و90 پذیرش و کلیه دوره های آموزشی گذرانده بودند، انتخاب و پس از طی مراحل اداری لازم پذیرش گردیدند، اما تعداد دیگری از متقاضیان مذکور، بعلت محدودیت جذب و فقدان سهمیه علیرغم طی نمودن فرآیند پذیرش از اخذ نمایندگی حقیقی بازمانده اند با ارائه مدارک متقن و مستند .

 

2. نمایندگان تخصصی فروش بیمه عمر

بدلیل محدودیت ظرفیت جذب، شرکت ناگزیر شده در چارچوب آئین نامه شماره 54 مصوب، اقدام به جذب نمایندگی فروش بیمه های عمر نماید. تاکنون قریب 1344 نفر پس از گذراندن مراحل اداری لازم موفق به اخذ نمایندگی فروش بیمه های عمر شده اند، با این امید که پس از انجام فعالیت مناسب در این رشته و دارا بودن پرتفوی مورد قبول و متناسب با ظرفیت و سهیمه تعیین شده برای بیمه ایران به نمایندگی حقیقی (جنرال) تبدیل

گردند. با توجه به بررسی وضعیت آمار تعداد و مبلغ حق بیمه وصولی  بیمه های عمر انفرادی توسط نمایندگان مزبور از زمان دریافت کد نمایندگی فروش بیمه عمر تا تاریخ 31‏‏/3‏‏/97 برای تبدیل نمایندگان مزبور به نمایندگان حقیقی (عمومی) متناسب با مناطق چهارگانه تقسیم بندی استان ها دو شرط اصلی (حدنصاب حق بیمه وصولی و تعداد بیمه نامه عمر انفرادی صادره) و رعایت مفاد آیین نامه 75 مصوب شورای عالی بیمه پیشنهاد شده است:

شرایط لازم :

 • در منطقه یک (استان تهران) تعداد بیمه نامه عمر انفرادی صادره حداقل300 فقره، منوط به اینکه این بیمه نامه ها بازخرید نشده باشند و میزان حق بیمه وصولی حداقل مبلغ 3 میلیارد ریال، مشروط بر اینکه بیمه نامه های صادره حداقل شش ماه پرداخت حق بیمه داشته باشد و حق بیمه وصول شده حداقل50% از کل حق بیمه عمر سررسید شده باشد.
 • در منطقه دو شامل: (استانهای اصفهان، خوزستان، فارس، آذربایجانشرقی، خراسان رضوی) تعداد بیمه نامه عمر انفرادی صادره حداقل200 فقره، مشروط بر اینکه این بیمه نامه ها بازخرید نشده باشند و میزان حق بیمه وصولی حداقل مبلغ 2 میلیارد ریال، مشروط بر اینکه بیمه نامه های صادره حداقل شش ماه پرداخت حق بیمه داشته باشد و حق بیمه وصول شده حداقل50% از کل حق بیمه عمر سررسید شده باشد.
 • در منطقه سه شامل: (استان های قزوین، مازندران، آذربایجانغربی،گیلان، کرمان، یزد، مرکزی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گلستان، همدان و البرز) تعداد بیمه نامه عمر انفرادی صادره حداقل150 فقره، مشروط بر اینکه این بیمه نامه ها بازخرید نشده باشند و میزان حق بیمه وصولی حداقل 5‏‏/1 مبلغ میلیارد ریال، مشروط بر اینکه بیمه نامه های صادره حداقل شش ماه پرداخت حق بیمه داشته باشد و حق بیمه وصول شده حداقل50% از کل حق بیمه عمر سررسید شده باشد.
 • در منطقه چهار شامل: (استان های بوشهر، اردبیل، زنجان،کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، سمنان، کردستان، ایلام، قم و کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و جنوبی) تعداد بیمه نامه عمر انفرادی صادره حداقل100 فقره، مشروط براینکه این بیمه نامه ها بازخرید نشده باشند و میزان حق بیمه وصولی حداقل مبلغ 1 میلیارد ریال، مشروط بر اینکه بیمه نامه های صادره حداقل شش ماه پرداخت و حق بیمه داشته باشد و حق بیمه وصول شده حداقل50% از کل حق بیمه عمر سررسید شده باشد.

تبصره 1 : نمایندگان فروش بیمه های عمر جهت تبدیل به نمایندگی حقیقی (عمومی) می بایست هر دو شرط اصلی (حدنصاب حق بیمه وصولی و تعداد بیمه نامه عمر انفرادی صادره) را توامان داشته باشند.

تبصره 2 :  نمایندگان فروش بیمه های عمر در شهرستان های تابعه استان در صورتی که 80% از تعداد و مبلغ            حق بیمه تعیین شده برای هر استان را کسب نمایند، برحسب سهمیه تعیین شده برای هر استان و بالاترین پرتفوی (بیمه نامه و حق بیمه عمر) می توانند حائز شرایط تبدیل به نمایندگی حقیقی (عمومی) گردند.

لازم به ذکر است آمار تعداد و مبلغ حق بیمه وصولی نمایندگان تخصصی فروش بیمه عمر تا تاریخ30‏/3‏/97 جهت اطلاع و بررسی لازم ضمیمه این دستورالعمل می باشد.

تبصره 4:  مدیریت محترم استان می بایست آخرین آمار و عملکرد نماینده تخصصی فروش بیمه عمر شامل: تعداد بیمه نامه و مبلغ حق بیمه وصولی را مبنا بررسی و انتخاب قرار دهد.

 

3. نمایندگان حقیقی سایر شرکت های بیمه

نمایندگان فعال و دارای عملکرد مناسب (پرتفوی متوازن، نسبت خسارت مناسب و مانده عملیات مطلوب) سایر شرکت های بیمه در صورت داشتن حداقل دو سال سابقه نمایندگی در شرکت مبداء، اخذ موافقت شرکت بیمه مبداء و دارا بودن شرایط احراز پس از تایید درخواست توسط کمیته امور نمایندگی ها و گذراندن مراحل پذیرش و جذب نمایندگی شرکت می توانند نسبت به اخذ نمایندگی حقیقی بیمه ایران اقدام نمایند.

 

 شرایط لازم :

 • میانگین حق بیمه صادره دو سال آخر نماینده مبلغ ده میلیارد ریال باشد.
 • رعایت ترکیب متوازن پرتفوی در دو سال آخر عملکرد نماینده در شرکت بیمه مبداء به گونه ای که حداقل50% درصد پرتفوی نماینده غیرثالث باشد.
 • میانگین نسبت خسارت نماینده در دو سال آخر عملکرد نماینده در شرکت بیمه مبداء حداکثر70% باشد.
 • اخذ موافقت نامه کتبی شرکت بیمه مبداء .

 

4. مسئولین دفاتر فرعی شرکت های نمایندگی بیمه

مسئولین دفاتر فرعی شرکت های نمایندگی بیمه که دارای آمار و عملکرد مناسب (پرتفوی متوازن، نسبت خسارت مناسب و مانده عملیات مطلوب) باشند در صورت داشتن حداقل دو سال سابقه فعالیت بعنوان مسئول دفتر فرعی شرکت نمایندگی بیمه و دارا بودن شرایط احراز پس از تایید درخواست توسط کمیته امور نمایندگی ها وگذراندن مراحل پذیرش و جذب نمایندگی شرکت می توانند نسبت به اخذ نمایندگی حقیقی بیمه ایران اقدام نمایند.

شرایط لازم:

 • میانگین حق بیمه صادره در دو سال آخر دفتر فرعی شرکت نمایندگی بیمه مبلغ 30 میلیارد ریال باشد.
 • رعایت ترکیب متوازن پرتفوی در دو سال آخر عملکرد دفتر فرعی شرکت نمایندگی بیمه به گونه ای که حداقل50% درصد پرتفوی دفتر فرعی غیربیمه ثالث باشد.
 • میانگین نسبت خسارت در دو سال آخر عملکرد دفتر فرعی شرکت نمایندگی بیمه حداکثر70% باشد.

 

5. متقاضیان نمایندگی حقیقی دارای ظرفیت و پتانسیل بالقوه

متقاضیانی که دارای قابلیت و ظرفیت ارائه پرتفوی قابل ملاحظه و بالا باشند، با ارائه مستندات و دلایل توجیهی قابل قبول و پس از تایید شورای مصاحبه مدیریت استان، در کمیته مصاحبه نمایندگان در مرکز تصمیم گیری نهایی خواهد شد .

 

6. کارکنان بازنشسته بیمه ایران

باعنایت به وجود کارکنان بازنشسته شرکت و به منظور پاسداشت خدمات صادقانه همکاران مزبور که سال ها در قسمت های مختلف بیمه ایران خدمت نموده اند، لازم است جهت اجابت درخواست این عزیزان از ظرفیت نمایندگان لغو کد شده، استفاده شود و در آینده نیز خواهد شد.

 

ب- فرآیند، فلوچارت و نکات مهم درخصوص انتخاب نمایندگی حقیقی به شرح ذیل اعلام می گردد :

 

1‏- ثبت نام متقاضی در سیستم الکترونیکی از طریق سایت شرکت به نشانی اینترنتی :

www.iraninsurance.ir          خدمات الکترونیکی  –    ثبت درخواست نمایندگی جنرال     –    دریافت کد اختصاصی.

2‏- شرکت در آزمون ورودی بیمه ایران و کسب نمره قبولی (این آزمون از طریق مرکز علمی کاربردی بیمه ایران انجام می شود).

3‏- تشکیل پرونده، بررسی مدارک، مستندات و سوابق متقاضی توسط مدیریت استان با هدف توزیع متوازن و در نظرگرفتن تراکم نمایندگی در منطقه مربوطه.

4‏- مصاحبه حضوری استانی توسط کمیته مصاحبه استانی طبق چک لیست ارسالی منضم به بخشنامه فوق الاشاره.

5‏- ارسال مدارک قبول شدگان شامل: تصویر برگ مصاحبه و آمار و عملکرد متقاضی به مدیریت امور نمایندگی ها جهت مصاحبه نهایی.

توضیح : همانگونه که مستحضرید قبول شدگان مصاحبه استانی جهت مصاحبه نهایی، توسط مدیریت امور نمایندگی ها به مرکز علمی کاربردی بیمه ایران معرفی و در صورت موفقیت در مصاحبه نهایی، سایر فرآیندها بصورت ذیل ادامه می یابد:

6‏- تکمیل پرونده جهت قبول شدگان نهایی، شامل موارد ذیل توسط مدیریت استان مربوطه انجام می پذیرد:

1‏-6‏- تصویر مدارک شناسایی (کپی شناسنامه– کارت ملی‏-کارت پایان خدمت یا معافیت دائم) .

2‏-6‏- ارائه گواهی آموزشی یا سابقه کار بیمه ای متناسب با مدرک تحصیلی.

3‏-6‏- ارائه گواهی دوره کارورزی متناسب با مدرک تحصیلی نزد نماینده منتخب انجمن صنفی نمایندگان با نظارت رئیس واحد اجرایی مربوطه یا جذب مبلغ 000ر000ر200 ریال حق بیمه در رشته های غیرثالث یا ارائه سابقه کار بیمه ای مورد تایید.

4‏-6‏- اخذ استعلام های مختلف (حراست– پولشویی– سوءپیشینه– عدم اعتیاد‏- مدرک تحصیلی– پایان خدمت برای آقایان‏- رضایت همسر برای خانم های متاهل)

5‏-6‏- موافقت نامه و تسویه حساب نماینده از شرکت بیمه مبداء جهت نمایندگان متقاضی انتقال از سایر شرکت ها.

6‏-6‏- ارائه گواهی 15 روزه آموزش عملی آشنایی با سیستم بیمه گری و فرآیندهای کاری در شعبه مربوطه با نمایندگی مورد نظر مدیریت واحد اجرایی  .

6‏-6‏- سپردن تضامین نمایندگی طبق بخشنامه صادره.

7‏-6‏- تنظیم گزارش بازدید از دفتر نمایندگی استاندارد.

8‏-6‏- انعقاد قرارداد نمایندگی.

9‏-6‏- ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه سنهاب بیمه مرکزی .

7‏- ارسال پرونده تکمیل شده به مدیریت امور نمایندگیها جهت بررسی نهایی و اعطای کد نمایندگی حقیقی و ابلاغ شروع به کار نماینده به استان مربوطه.

 

نکات مهم

 

 1. نمایندگان فروش بیمه های عمر واجد شرایط که اکنون دارای دوشغل همزمان هستند، می بایست قبل از دریافت کد نمایندگی حقیقی، نسبت به خروج از شغل فعلی خود اقدام نمایند.
 2. شهرهایی که فاقد نماینده می باشند و یا با کمبود نمایندگی حقیقی بیمه ایران مواجه اند (طبق جدول منضم به بخشنامه شماره 500215‏/97 مورخ 22‏/6‏/97) می بایست در اولویت جذب نماینده حقیقی قرارگیرند.
 3. نمایندگان فروش بیمه عمر واجد شرایط نیازی به شرکت مجدد در آزمون ورودی بیمه ایران ندارند.
 4. حداکثر سن مجاز برای پذیرش نمایندگی حقیقی بیمه ایران 55 سال می باشد.
 5. نمایندگان فروش بیمه عمر واجد شرایط درصورت گذراندن مراحل جذب ملزم به سپردن مابالتفاوت تضامین معادل یک نماینده حقیقی درجه سه می باشند.
 6. با توجه به مسئولیت خطیر مدیران محترم استانها در انتخاب افراد دارای شایستگی و صلاحیت بیمه ای، در انتخاب افراد دقت لازم و کافی معمول گردد.
 7. مطابق آیین نامه 75 کلیه متقاضیان واجد شرایط نمایندگی حقیقی ملزم به ارائه160 ساعت گواهینامه معتبر پایان دوره آموزش نظری بیمه و یا ارائه سابقه بیمه ای مورد تایید متناسب با سطح مدرک تحصیلی و نوع رشته (دارندگان مدرک تحصیلی حداقل لیسانس مرتبط به مدت یک سال، دارندگان مدارک تحصیلی حداقل لیسانس غیرمرتبط دو سال و افراد دارای دیپلم و فوق دیپلم به مدت سه سال) می باشند.
  • دارندگان مدرک تحصیلی حداقل لیسانس بیمه و یا سایر رشته ها با گرایش بیمه بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه ای خواهند بود.
  • رشته های مرتبط بیمه ای شامل: اقتصاد، امورمالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق می باشد.

3‏-7‏- اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دیپلم و یا فوق دیپلم منوط به موافقت کتبی مدیر عامل شرکت خواهد بود.

 1. مطابق شیوه نامه جذب نمایندگان حقیقی و حقوقی مصوب مورخ 1‏/7‏/93 هیات محترم مدیره، متقاضیان نمایندگی حقیقی واجد شرایط (بجز نمایندگان حقیقی انتقالی از سایر شرکت های بیمه) ملزم به گذراندن دوره کارورزی تحت نظر نماینده منتخب کانون انجمن های صنفی نمایندگان شرکت با تایید مدیر محترم استان به شرح ذیل می باشند:

1‏-8‏- دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس بیمه ملزم به گذراندن دوره کارورزی به مدت سه ماه .

2‏-8‏- دارندگان رشته های مرتبط شامل: (امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق) به مدت شش ماه .

3‏-8‏- دارندگان مدرک تحصیلی غیرمرتبط حداقل به مدت 12 ماه .

 1. لازم به ذکر است متقاضیانی که در طول دوره کارورزی حداقل مبلغ دویست میلیون ریال حق بیمه غیرثالث جذب نمایند از ادامه دوره کارورزی معاف می گردند. درضمن متقاضیانی که دارای سابقه کار مفید بیمه ای تایید شده توسط مراجع ذیصلاح و مورد تایید بیمه ایران باشند، مشروط به تایید سابقه بیمه ای ایشان توسط مدیریت امور نمایندگی ها، مدت دوره کارورزی ایشان به یک ماه تقلیل یافته و یا معاف از طی دوره کارورزی می باشند.
 2. کلیه متقاضیان نمایندگی حقیقی شرکت ملزم به گذراندن دوره عملی 15 روزه در شعبه مربوطه جهت آشنایی با نرم افزارهای بیمه گری و فرآیندهای کاری و ارائه گواهی پایان دوره با تایید مدیر استان می باشند.
 3. دوره آموزش عملی 15 روزه که در شعبه مربوطه گذرانده می شود، جزء دوره کارورزی نمی باشد.
 4. نمایندگان متقاضی انتقال از سایر شرکت های بیمه ملزم به ارائه موافقت کتبی از شرکت بیمه متبوعه می باشند.

 

 

                                                                                        مدیریت امور نمایندگی ها