درخواست نمایندگی بیمه جنرال شرکت سهامی بیمه ایران

ظرفیت ثبت نام تکمیل شده است و تا اطلاع ثانوی هیچ ثبت نام جدیدی برای نمایندگی جنرال انجام نخواهد شد.

آرشیو نتایج آزمون‌ها تا 30 روز پس از آزمون در دسترس خواهد بود و پس از آن از آرشیو نتایج حذف خواهد شد.

برای دسترسی به آرشیو نتایج کلیک کنید


لطفا قبل از هرگونه اقدام حتما اطلاعیه‌های زیر را مطالعه نمائید کلیه سوالات احتمالی در اطلاعیه‌های زیر پاسخ داده شده است: